M-centrum

nabídka vzdělání a pomoc pro Vás

Naše projekty (programové období 2014 - 2020)

Navigace :: Hlavní stránka > Projekty > Naše projekty (programové období 2014 - 2020)

 

Zlepšení postavení žen na trhu práce v Pardubickém a Královehradeckém kraji

Registrační číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003134

Období realizace: 01/2017 - 12/2018     PROJEKT ÚSPĚŠNĚ UKONČEN

 
Cílové skupiny projektu: 
  • Ženy ohrožené na trhu práce (zájemkyně nebo uchazečky o zaměstnání), které jsou nezaměstnané déle než 5 měsíců 

  • Ženy ohrožené na trhu práce (zájemkyně nebo uchazečky o zaměstnání), které jsou ve věku 55-64 let

  • Rodiče s dětmi do 15 let věku bez nutnosti evidence na ÚP (CS přidána v průběhu realizace projektu)

 
Do projektu se zapojilo 36 účastnic, v rámci 6 skupin v Pardubicích a v Hradci Králové.
 
Klientky prošly aktivitami projektu:

•    Poradenský program (Motivační poradenství, Koučink a mentoring, Profesní a kariérové poradenství)

•    Finanční gramotnost 

•    Rekvalifikační kurzy 

- Účetnictví a daňová evidence s využitím VT (úsp. absolvovalo 7 klientek)

- Kvalifikační kurz pracovník v sociálních službách (úsp. absolvovalo 23 klientek)

- Základy obsluhy PC (úsp. absolvovalo 13 klientek)

Semináře zaměřené na podporu rovnosti mužů a žen

Vyhledávání a zprostředkování zaměstnání, 8 pracovních míst jsme podpořili mzdovými příspěvky pro zaměstnavatele

 

Splnění monitorovacích indikátorů projektu:

35 klientek splnilo tzv. bagatelní podporu a bylo započítáno do MI 60000

32 klientek si rozšířilo kvalifikaci a bylo započteno do MI 62600 (podpora započtena 1x bez ohledu na počet získaných kvalifikací)

 

Podpora ohrožených osob na trhu práce ve Zlínském a Jihomoravském kraji


Registrační číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003138

Období realizace: 03/2017 - 02/2019

Cílové skupiny projektu:

• Rodiče s dětmi do 15 let věku
• Ženy ve věku 55-64 let, které jsou v evidenci ÚP vedeny jako uchazečky o zaměstnání

Aktivity projektu:
• Motivační a kariérové poradenství, Bilanční diagnostika
• Vzdělávací kurzy (Asistentka/sekretářka, Obsluha CNC obráběcích strojů) 
• Kariérové poradenství a vyhledávání zaměstnání
• Dále mohou účastníci získat příspěvek na dopravu a příspěvek na hlídání dětí

Místa realizace:

• Zlínský a Jihomoravský kraj

 
Tyto projekty jsou financovány z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.