M-centrum

nabídka vzdělání a pomoc pro Vás

Naše projekty (programové období 2014 - 2020)

Navigace :: Hlavní stránka > Projekty > Naše projekty (programové období 2014 - 2020)

Zlepšení postavení žen na trhu práce v Pardubickém a Královehradeckém kraji
Registrační číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003134

Období realizace: 01/2017 - 12/2018

Cílové skupiny projektu:
•    Ženy ohrožené na trhu práce (zájemkyně nebo uchazečky o zaměstnání), které jsou nezaměstnané déle než 5 měsíců
•    Ženy ohrožené na trhu práce (zájemkyně nebo uchazečky o zaměstnání), které jsou ve věku 55-64 let

Aktivity projektu:
•    Poradenský program (Motivační poradenství, Koučink a mentoring, Profesní a kariérové poradenství)
•    Finanční gramotnost
•    Rekvalifikační kurzy (Účetnictví a daňová evidence s využitím VT, Úklidové práce, Kvalifikační kurz pracovník v sociálních službách, Obsluha elektrovozíku a motovozíku, Základy obsluhy PC)
•    Semináře zaměřené na podporu rovnosti mužů a žen
•    Vyhledávání a zprostředkování zaměstnání (pracovní místa budou podpořena mzdovými příspěvky pro zaměstnavatele)

Místa realizace projektu:
•    Pardubice, Hradec Králové

 

Podpora ohrožených osob na trhu práce ve Zlínském a Jihomoravském kraji
Registrační číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003138

Období realizace: 03/2017 - 02/2019

Cílové skupiny projektu:

• Rodiče s dětmi do 15 let věku
• Ženy ve věku 55-64 let, které jsou v evidenci ÚP vedeny jako uchazečky o zaměstnání

Aktivity projektu:
• Motivační a kariérové poradenství, Bilanční diagnostika
• Vzdělávací kurzy (Asistentka/sekretářka, Obsluha CNC obráběcích strojů) 
• Kariérové poradenství a vyhledávání zaměstnání
• Dále mohou účastníci získat příspěvek na dopravu a příspěvek na hlídání dětí

Místa realizace:

• Zlínský a Jihomoravský kraj

 
Tyto projekty jsou financovány z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.