M-centrum

nabídka vzdělání a pomoc pro Vás

Naše projekty (programové období 2014 - 2020)

Navigace :: Hlavní stránka > Projekty > Naše projekty (programové období 2014 - 2020)

 

Zlepšení postavení žen na trhu práce v Pardubickém a Královehradeckém kraji

Registrační číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003134

Období realizace: 01/2017 - 12/2018     PROJEKT ÚSPĚŠNĚ UKONČEN

 
Cílové skupiny projektu: 
 • Ženy ohrožené na trhu práce (zájemkyně nebo uchazečky o zaměstnání), které jsou nezaměstnané déle než 5 měsíců 

 • Ženy ohrožené na trhu práce (zájemkyně nebo uchazečky o zaměstnání), které jsou ve věku 55-64 let

 • Rodiče s dětmi do 15 let věku bez nutnosti evidence na ÚP (CS přidána v průběhu realizace projektu)

 
Do projektu se zapojilo 36 účastnic, v rámci 6 skupin v Pardubicích a v Hradci Králové.
 
Klientky prošly aktivitami projektu:

•    Poradenský program (Motivační poradenství, Koučink a mentoring, Profesní a kariérové poradenství)

•    Finanční gramotnost 

•    Rekvalifikační kurzy 

- Účetnictví a daňová evidence s využitím VT (úsp. absolvovalo 7 klientek)

- Kvalifikační kurz pracovník v sociálních službách (úsp. absolvovalo 23 klientek)

- Základy obsluhy PC (úsp. absolvovalo 13 klientek)

Semináře zaměřené na podporu rovnosti mužů a žen

Vyhledávání a zprostředkování zaměstnání, 8 pracovních míst jsme podpořili mzdovými příspěvky pro zaměstnavatele

 

Splnění monitorovacích indikátorů projektu:

35 klientek splnilo tzv. bagatelní podporu a bylo započítáno do MI 60000

32 klientek si rozšířilo kvalifikaci a bylo započteno do MI 62600 (podpora započtena 1x bez ohledu na počet získaných kvalifikací)

 

Podpora ohrožených osob na trhu práce ve Zlínském a Jihomoravském kraji


Registrační číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003138

Období realizace: 03/2017 - 02/2019          PROJEKT ÚSPĚŠNĚ UKONČEN

Cílové skupiny projektu:

• Rodiče s dětmi do 15 let věku
• Ženy ve věku 55-64 let, které jsou v evidenci ÚP vedeny jako uchazečky o zaměstnání

Aktivity projektu:
• Motivační a kariérové poradenství, Bilanční diagnostika
• Vzdělávací kurzy (Asistentka/sekretářka, Obsluha CNC obráběcích strojů) 
• Kariérové poradenství a vyhledávání zaměstnání
• Dále mohou účastníci získat příspěvek na dopravu a příspěvek na hlídání dětí

Místa realizace:

• Zlínský a Jihomoravský kraj
 

 

Cesta k práci

 

Registrační číslo projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009245

Období realizace: 09/2018 - 08/2020

 

Cílové skupiny projektu:

 • Osoby se zdravotním postižením  - skupina C se zaměřením na osoby neaktivní s nízkou úrovní   vzdělání

 

Aktivity projektu:

 • Na všímavosti (mindfulness) a proaktivitě založený trénink
 • Rozvoj základních kompetencí, individuální i skupinová setkání
 • Akreditovaný kurz Úklidové práce
 • Neakreditovaný kurz Zahradnické práce
 • Zprostředkování zaměstnání, dotovaná místa

 

Místa realizace:

 • Zlínský kraj

 

Tyto projekty jsou financovány z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

Podpora zaměstnanosti na území MAS Jižní Haná

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008982 CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008982

Období realizace: 09/2018 - 08/2021

 

Cílové skupiny projektu:

 • Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené
 • Zájemci o zaměstnání
 • Uchazeči o zaměstnání
 • Neaktivní osoby
 • Osoby se zdravotním postižením
 • Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce
 • Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
 • Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let

 

Aktivity projektu:

 • Výběr a profilace klientů, individuální práce s klientem
 • Skupinová práce
 • Vyhledávání zaměstnání formou targetingu
 • Zprostředkování zaměstnání, dotovaná místa

 

Místa realizace:

 • Zlínský kraj, osoby s trvalým pobytem na území MAS Jižní Haná

 

Tyto projekty jsou financovány z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

STOP!

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010687

Období realizace: 10/2019 - 03/2022

 

Cílové skupiny projektu:

 • osoby ohrožené předlužeností

 

Aktivity projektu:

 • Proaktivní individuální konzultace
 • Individuální plánování a rozbor situace klienta
 • Odborné dluhové poradenství/právní pomoc
 • Podpůrné aktivity vyvedení klienta z dluhové pasti
 • Prevence/případové studie

 

Místa realizace:

 • Zlínský, Jihomoravský a Pradubický kraj

 

Tyto projekty jsou financovány z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.