M-centrum

nabídka vzdělání a pomoc pro Vás

Naše projekty (programové období 2014 - 2020)

Navigace :: Hlavní stránka > Projekty > Naše projekty (programové období 2014 - 2020)

Zlepšení postavení žen na trhu práce v Pardubickém a Královéhradeckém kraji

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003134

Období realizace: 01/2017 - 12/2018     PROJEKT ÚSPĚŠNĚ UKONČEN

Cílové skupiny projektu: 

·         Ženy ohrožené na trhu práce (zájemkyně nebo uchazečky o zaměstnání), které jsou nezaměstnané déle než 5 měsíců 

·         Ženy ohrožené na trhu práce (zájemkyně nebo uchazečky o zaměstnání), které jsou ve věku 55-64 let

·         Rodiče s dětmi do 15 let věku bez nutnosti evidence na ÚP (CS přidána v průběhu realizace projektu)

 

Do projektu se zapojilo 36 účastnic, v rámci 6 skupin v Pardubicích a v Hradci Králové.

Klientky prošly aktivitami projektu:

•    Poradenský program (Motivační poradenství, Koučink a mentoring, Profesní a kariérové poradenství)

•    Finanční gramotnost 

•    Rekvalifikační kurzy 

-           Účetnictví a daňová evidence s využitím VT (úsp. absolvovalo 7 klientek)

-           Kvalifikační kurz pracovník v sociálních službách (úsp. absolvovalo 23 klientek)

-           Základy obsluhy PC (úsp. absolvovalo 13 klientek)

          Semináře zaměřené na podporu rovnosti mužů a žen

          Vyhledávání a zprostředkování zaměstnání, 8 pracovních míst jsme podpořili mzdovými příspěvky pro zaměstnavatele

 

Splnění monitorovacích indikátorů projektu:

35 klientek splnilo tzv. bagatelní podporu a bylo započítáno do MI 60000

32 klientek si rozšířilo kvalifikaci a bylo započteno do MI 62600 (podpora započtena 1x bez ohledu na počet získaných kvalifikací)

Tyto projekty jsou financovány z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

Podpora ohrožených osob na trhu práce ve Zlínském a Jihomoravském kraji

Registrační číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003138

Období realizace: 03/2017 - 02/2019          PROJEKT ÚSPĚŠNĚ UKONČEN

Cílové skupiny projektu:

• Rodiče s dětmi do 15 let věku
• Ženy ve věku 55-64 let, které jsou v evidenci ÚP vedeny jako uchazečky o zaměstnání

Aktivity projektu:
• Motivační a kariérové poradenství, Bilanční diagnostika
• Vzdělávací kurzy (Asistentka/sekretářka, Obsluha CNC obráběcích strojů) 
• Kariérové poradenství a vyhledávání zaměstnání
• Dále mohou účastníci získat příspěvek na dopravu a příspěvek na hlídání dětí

Místa realizace:

• Zlínský a Jihomoravský kraj

Tyto projekty jsou financovány z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

Cesta k práci

Registrační číslo projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009245

Období realizace: 09/2018 - 08/2020              PROJEKT ÚSPĚŠNĚ UKONČEN

 Cílové skupiny projektu:

  • Osoby se zdravotním postižením  - skupina C se zaměřením na osoby neaktivní s nízkou úrovní   vzdělání

 Aktivity projektu:

  • Na všímavosti (mindfulness) a proaktivitě založený trénink
  • Rozvoj základních kompetencí, individuální i skupinová setkání
  • Akreditovaný kurz Úklidové práce
  • Neakreditovaný kurz Zahradnické práce
  • Zprostředkování zaměstnání, dotovaná místa

 Místa realizace:

  • Zlínský kraj

 Do projektu se zapojilo 23 účastníků ve dvou skupinách, kteří prošli všemi aktivitami.

Splnění monitorovacích indikátorů projektu:

 22 klientů splnilo tzv. bagatelní podporu a bylo započítáno do MI 60000

9 klientů si rozšířilo kvalifikaci a bylo započteno do MI 62600

Tyto projekty jsou financovány z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR