M-centrum

nabídka vzdělání a pomoc pro Vás

Naše projekty III

Navigace :: Hlavní stránka > Projekty > Naše projekty III

 Podpora zaměstnanosti na území MAS Jižní Haná

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/13_047/0008982

Období realizace: 09/2018 - 08/2021        PROJEKT ÚSPĚŠNĚ UKONČEN

 Cílové skupiny projektu:

 • Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené
 • Zájemci o zaměstnání
 • Uchazeči o zaměstnání
 • Neaktivní osoby
 • Osoby se zdravotním postižením
 • Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce
 • Osoby sociálně vyloučen a osoby sociálním vyloučením ohrožené
 • Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let

 Aktivity projektu:

 • Výběr a profilace klientů, individuální práce s klientem
 • Skupinová práce
 • Vyhledávání zaměstnání formou targetingu
 • Zprostředkování zaměstnání, dotovaná místa

 Místa realizace:

 • Zlínský kraj, osoby s trvalým pobytem na území MAS Jižní Haná

 

Do projektu se zapojilo 20 osob, kteří prošli aktivitami projektu.

Splnění monitorovacích indikátorů projektu:

 • 18 osob splnilo bagatelní podporu a bylo započítáni do MI 60000
 • 15 klientů si rozšířilo kvalifikaci a bylo započteno do MI 62600

Tyto projekty jsou financovány z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.