M-centrum

nabídka vzdělání a pomoc pro Vás

Naše projekty IV.

Navigace :: Hlavní stránka > Projekty > Naše projekty IV.

 STOP!


Registrační číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010687

Období realizace: 10/2019 - 03/2022             PROJEKT ÚSPĚŠNĚ UKONČEN

 

Cílové skupiny projektu:

  • Osoby ohrožené předlužeností

 

Aktivity projektu:

·         Proaktivní individuální konzultace

·         Individuální plánování a rozbor situace klienta

·         Odborné dluhové poradenství/právní pomoc

·         Podpůrné aktivity vyvedení klienta z dluhové pasti

·         Prevence/případové studie

 

Místa realizace:

  • Zlínský, Jihomoravský a Pardubický kraj

 

Do projektu se zapojilo 109 osob ve 13 skupinách, kteří prošli aktivitami projektu

Splnění monitorovacích indikátorů projektu:

  • všichni klienti splnili bagatelní podporu a byli započítáni do MI 60000

Tyto projekty jsou financovány z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.