M-centrum

nabídka vzdělání a pomoc pro Vás

Workshop - odpadové hospodářství

Navigace :: Hlavní stránka > Akce pro veřejnost > Workshop - odpadové hospodářství

Rádi bychom Vás pozvali na Workshop, na kterém budou představeny Metodiky vzdělávacího programu, vytvořené v rámci projektu Mezinárodní spolupráce pro rozvoj vzdělávání v odpadovém hospodářství, který je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tyto metodiky jsou určeny ženám, které se chtějí vzdělávat ve specializacích Pracovnice nakládající s nebezpečnými odpady a Pracovnice recyklační linky.

Workshop proběhl 18. a 20. listopadu 2014 v čase od 9:00 do 12:00.

A to na adrese: Města Mayen 1536, Uherské Hradiště, v 2. nadpodlaží v učebně 2.4.